Doubtful Money-Winner

You Can On An Abelard, Can Do!

Hickar du?

Vet du vad hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall är för något? Jo det är precis det som händer när du hickar, om jag nu är rätt informerad och korrekt upplyst! Skulle du få hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall i samband med framförande av etanol, bensin eller dieseldrivet fordon så kan du uppleva en viss distraktion. Dina medpassagerare kan likaså uttrycka muntra tillrop över dina hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall vilket i sig inte torde vara skadligt på något vis men försök samtidigt att interagera med munterheten från dina passagerare!